Vad säger förtroendemanslagen?

Förtroendemanslagen är en lag som hör till arbetsrätten men som bara gäller på arbetsplatser där det finns ett kollektivavtal. Denna lag ger arbetarna rätt till en mängd olika saker som vi ska gå igenom idag.

Rätt att bilda en klubb

En klubb är ett av de absolut bästa sätten att vara med att påverka sin arbetsplats. Med hjälp av en fackklubb får alla medlemmarna rätt att förhandla, om till exempel sina löner, med hjälp av kollektivavtalet. Det ger er också rätt till information, något som är väldigt viktigt vid alla förhandlingar.

Arbetsplatsombud

Vid mindre arbetsplatser lämpar det sig inte alltid att bilda en klubb. Då kan man i stället välja att utse ett arbetsplatsombud. Detta ombud får då rätt att förhandla åt de anställda och har samma rätt till information som en klubb har. Det är ombudets uppdrag att förmedla information till de anställda och att förhandla med arbetsgivaren i de frågor som rör arbetsplatsen och de anställda.

Rätt till utbildning

När det finns ett kollektivavtal har också alla anställda rätt till utbildning inom lagar och avtal. Detta gör att ni kommer bli mycket bättre på att förhandla eftersom ni har den informationen som behövs. Dessutom har ni rätt till denna utbildning på arbetstid, med lön. Det betyder att ni inte har något att förlora på att utbilda er inom detta men väldigt mycket att tjäna. Det är därför vi alltid rekommenderar dig att söka jobb där det finns ett kollektivavtal.

RiVe Juridiska byrå

Om arbetsgivaren inte följer kollektivavtalet kan du i många fall få hjälp av facket. I de fall som detta inte är möjligt rekommenderar vi att du vänder dig till RiVe Juridiska byrå. De är experter på arbetsrätt och kan därför hjälpa både dig och dina kollegor att få rätt mot er arbetsgivare. Med dem på er sida kommer era chanser att vinna öka markant.

Lämna ett svar