UGL – Sveriges mest efterfrågade ledarskapsutbildning

UGL, eller ”utveckling grupp och ledare”, är en utbildning som är den överlägset mest populära i Sverige. Utbildningen riktar sig till dig som vill utveckla din kompetens som ledare och medarbetare, men den är också bra för dig som vill lära dig mer om dig själv och hur du fungerar i grupp. Alla som arbetar med grupper eller är nyfikna på att lära sig mer om ledarskap kan gå en UGL-kurs.

Under UGL-utbildningen placeras du i en grupp med främmande personer och ombeds att utföra olika uppgifter som kräver beslutsfattande och problemlösningsförmåga. En av de svåraste sakerna för grupper är att fatta hållbara beslut som tar hänsyn till allas färdigheter och bidrag. Genom att förstå hur grupper fungerar kan du lära dig att bli en bättre ledare. Detta innebär att du får direkt övning i ledarskap och inflytande, kommunikation, konflikthantering och feedback.

Fördelarna med att gå en UGL-kurs

Det finns många fördelar med att gå en UGL-kurs, bland annat

  • Utveckla dina färdigheter som ledare och medarbetare
  • Lära dig mer om dig själv, särskilt hur du arbetar i grupp
  • Du får direkt övning i ledarskap och inflytande, kommunikation, konflikthantering och feedback
  • Förstå hur grupper fungerar så att du kan bli en bättre ledare
  • Och mycket mer!

Om du är intresserad av att gå en UGL-kurs finns det många alternativ i hela Sverige. Du hittar mer information på UGL:s webbplats eller genom att kontakta Corecode.

Lämna ett svar