Så här fungerar en precisionsvåg för laboratoriebruk

Laboratorieutrustning med industriteknik

En precisionsvåg är en typ av våg som används i laboratorier för exakta mätningar. Den består oftast av en horisontell balk som balanseras på en vertikal stift, med en kalibrerad skala som sträcker sig från balkens ena sida till den andra. Föremålet som ska vägas placeras på balkens ena ände och vikter läggs till i den andra änden tills balken är i jämvikt. Avläsningen på vågen anger föremålets vikt.

Precisionsvågar används vanligtvis för att väga små mängder material, vanligtvis mindre än 1 gram. De kan vara antingen digitala eller analoga och är ofta utrustade med en tarafunktion som gör det möjligt att subtrahera vikten av den behållare eller det kärl i vilket materialet vägs. Detta gör det möjligt att mäta vikten av endast själva materialet, utan att inkludera behållarens vikt.

Precisionsvågar är mycket känsliga och exakta enheter och kan ge avläsningar med en bråkdel av ett milligram. De används ofta i kemi-, biologi och läkemedelslaboratorier för att väga små prover och komponenter. Det finns exempel precisionsvågar för laboratorier hos företaget mildmedtek.se. När du behöver avancerad laborationsutrustning så ställs det höga krav så at dessa är tillförlitliga.

Laboratorieutrustning för det professionella labbet

Laboratorieutrustning är viktig för alla professionella laboratorier. Utan rätt verktyg kan det vara svårt att utföra många uppgifter eller forskningsprojekt. En av de viktigaste utrustningsdelarna i alla laboratorier är mikroskopet. Ett mikroskop används för att förstora föremål, vilket gör dem lättare att se.

Det finns en mängd olika mikroskop på marknaden, och varje typ har sina egna fördelar och nackdelar. Ett stereomikroskop ger till exempel en tredimensionell bild av ett föremål, medan ett digitalt mikroskop kan ta bilder eller videor av föremål under förstoring.

En annan viktig utrustning i ett labb är centrifugen. En centrifug används för att snurra prover i höga hastigheter, vilket separerar provets beståndsdelar utifrån deras vikt. Detta kan vara användbart för uppgifter som rening av DNA eller isolering av proteiner.

Laboratorietekniker förlitar sig också på olika typer av glasvaror för att utföra sina uppgifter. Glasvaror omfattar bägare, kolvar, provrör med mera. Varje typ av glasvaror har ett specifikt syfte i laboratoriet, t.ex. att hålla vätskor eller lösa upp fasta ämnen.

Förutom dessa viktiga delar av utrustningen finns det många andra verktyg som kan vara användbara i ett labb. Dessa inkluderar vågar, termometrar och Bunsenbrännare. Det finns även olika typer av LAF-bänkar, UVC lampa för desinfektion. Renligheten är viktig och ljust UV-ljus bakteriedödande funktion då passar ett UV-C med exempelvis UV222 belysning en smidig lösning.

Lämna ett svar