Obesitas behandlingen Gastric Bypass operation

Gastric Bypass operationen är en kirurgisk obesitas behandling som används för att hantera obesitas eller övervikt. Detta ingrepp kan vara ett effektivt sätt att uppnå viktnedgång och förbättra hälsan hos personer med svår fetma. Här är en översikt över hur en gastric bypass-operation utförs och dess fördelar:

Hur fungerar en Gastric Bypass operation? Gastric Bypass, även känd som Roux-en-Y gastric bypass, innebär flera steg:

 1. Skapande av en mindre magsäck: Kirurgen delar den övre delen av magsäcken och skapar en liten ficka som kommer att fungera som den nya magsäcken. Denna mindre magsäck kallas för ”påse” eller ”pouch.” Det begränsar mängden mat som kan ätas åt gången och leder till en snabbare mättnadskänsla.
 2. Omkoppling av tarmen: En del av tunntarmen kopplas bort från den övre delen av magsäcken och ansluts till den nya magsäcken (pouch). Maten rör sig nu från magsäcken direkt till tunntarmen utan att passera den övre delen av magsäcken och övre delen av tunntarmen.
 3. Skapande av en ”Y-anknytning” i tunntarmen: Denna omkoppling skapar en kortare väg för maten genom mag-tarmkanalen. Som ett resultat minskar kroppens förmåga att absorbera kalorier och näringsämnen från maten.

Fördelar med Gastric Bypass operation: Gastric Bypass operationen har flera fördelar för personer med fetma:

 1. Signifikant viktnedgång: De allra flesta patienter upplever en påtaglig viktnedgång efter gastric bypass-operationen. Det är vanligt att förlora 60-80% av övervikten under de första 12-24 månaderna.
 2. Förbättrad metabolisk hälsa: Gastric Bypass kan förbättra hälsoparametrar som blodtryck, blodsocker och kolesterolnivåer. Det kan minska risken för viktrelaterade sjukdomar som typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom.
 3. Hungerkontroll: På grund av den mindre magsäcken och snabbare mättnadskänsla upplever patienter minskad hunger och mindre sug efter mat.
 4. Hållbar viktnedgång: Gastric bypass kan leda till långsiktiga resultat när det gäller viktnedgång och bibehållen viktminskning.
 5. Minskad risk för komplikationer: Viktnedgång efter operationen minskar risken för vissa hälsokomplikationer som fetmarelaterad sömnapné, artros och leder tillbaka till normal funktion.

Viktiga överväganden:

 • Gastric Bypass är en allvarlig kirurgisk procedur och är inte utan risk. Det är viktigt att noga diskutera risker och fördelar med din läkare innan du bestämmer dig för operationen.
 • Efter operationen krävs vanligtvis livsstilsförändringar, inklusive en hälsosam kost och ökad fysisk aktivitet, för att uppnå och bibehålla viktminskning.
 • Uppföljning med en vårdgivare och möjligt intag av kosttillskott kommer att vara en viktig del av vårdplanen efter operationen.

Det är avgörande att konsultera med en specialist inom fetmakirurgi eller bariatrisk medicin för att utvärdera om gastric bypass operation är lämplig och att få omfattande rådgivning före och efter ingreppet.

Lämna ett svar