Att elda ved – allt du behöver veta

Att elda ved blir allt populärare och är ett hållbart och miljövänligt sätt att värma upp hemmet. Men det är viktigt att man vet hur man gör det på rätt sätt för att undvika skador och olyckor. I den här artikeln ska vi ta en närmare titt på allt du behöver veta om att köpa ved och hur du eldar den.

Först och främst är det viktigt att använda rätt typ av ved. Fuktig eller icke processad ved kan ha högre mängder tjära, vilket kan orsaka farliga beläggningar i skorstenen. Se till att välja ved som har legat och torkat i minst två år, och undvik lövträd som björk och al, som brinner för snabbt och kan orsaka överhettning. Istället bör du välja sorterna lövträd såsom ek, asp och bok. Kom ihåg att bara använda ved som är tänkt för eldning och inte annat biobränsle som kan vara olämpligt att elda.

Innan du börjar elda, är det en bra idé att se till att din skorsten är ren och fri från byggnadsrester. En smutsig skorsten kan orsaka att röken backar tillbaka in i hemmet, vilket är farligt och kan till och med orsaka kolmonoxidförgiftning. Se till att du har dina skorstenar kontrollerade en gång per år, helst före varje eldsäsong av en professionell skorstensfejare som kan rensa bort all smuts och eventuella blockeringar.

När du har valt rätt typ av ved och kontrollerat skorstenen, är det dags att tända brasan. Använd aldrig bensin eller andra kemikalier som tändvätska och undvik att använda tidningspapper för att tända brasan. Tidningspapper har blivit förknippade med skador och olyckor, så istället bör du använda vedspån eller tändstickor som är speciellt gjorda för att tända brasa. När brasan väl har tagit sig, bör du se till att ha tillräckligt med lufttillförsel för att undvika problem under eldning. Det kan också vara en bra idé att använda en gnistfångare för att undvika att gnistor flyger ut ur skorstenen och orsakar brand.

Under eldning ska du alltid övervaka brasan och se till att flytta på ved och aska regelbundet. Använd en lämplig askpanna och askskopa för att ta bort askan på ett säkert och kontrollerat sätt. Se också till att aldrig lämna elden obemannad, och ha alltid en släckare, slang eller hink med vatten i närheten för att kunna släcka eventuell eld om den skulle sprida sig utom kontroll.

Att elda ved kan vara både prisvärt och hållbart, men det är viktigt att man tar säkerhetsåtgärder och gör det på rätt sätt. Genom att välja rätt typ av ved, kontrollera skorstenen, använda lämpligt tändmaterial och ha en god övervakning, kan man minska risken för skador och olyckor. Om du har några frågor eller oro kring vedeldning, tveka inte att kontakta en professionell förväg. Och se till att kolla in Heat.se och deras sortiment av ved och andra eldningsprodukter!

Lämna ett svar