Allt du behöver veta om obligatorisk ventilationskontroll samt underhållsplan

Många fastighetsägare och hyresvärdar av hus och lägenheter kanske inte känner till det, men det är obligatoriskt att ha en ventilationskontroll på plats i alla byggnader. Regelverket kring ventilationskontroll är något relativt nytt som infördes av Boverket i januari 2016. I och med detta har varje byggnadsägare ansvar att upprätta en underhållsplan för ventilationen samt regelbundet genomföra ventilationskontroller. Men vad innebär egentligen detta och vad gäller vid en ventilationskontroll? I denna artikel kommer vi att förklara vad man behöver veta om obligatorisk ventilationskontroll samt underhållsplan.

Först och främst är det viktigt att poängtera att obligatorisk ventilationskontroll endast är för byggnader där det finns mekaniska ventilationssystem. En ventilationssystem gör alltså att luften byts ut i byggnaden och behöver genomgå en regelbunden kontroll. Vid en kontroll går man igenom att ventilationsanläggningen fungerar som den ska och att den uppfyller alla gällande krav på exempelvis ljudnivå och energiförbrukning. Man tittar även på hur ventilationen påverkar inomhusklimatet och mäter således luftflöden för att bedöma luftkvaliteten. Kontrollen ska sedan utföras av en behörig kontrollant minst vart tredje år för att säkerställa att ventilationen fortsätter fungera som den ska samt för att upptäcka och åtgärda problem i ett tidigt skede.

För att uppfylla kravet på en underhållsplan är det viktigt att överväga aspekter som drift, skötsel och allergier. Underhållsplanen ska innehålla en beskrivning av ventilationssystemet inklusive information om hur det används och hur det ska driftas. Vidare ska det stå omfattade avtal och rutiner för kontroll, rengöring och service av systemet samt grabbplan för om det uppstår problem med ventilationen. Det finns även krav på att ta hänsyn till allergier och byggnadens användning när en underhållsplan ska upprättas. Till exempel kan det krävas mer noggrann rengöring eller regelbundna kontroller om byggnaden används för exempelvis verksamheter som städ- eller livsmedelshantering.

När det gäller ventilationskontrollen är det byggnadsägarens ansvar att se till att denna genomförs och att en rapport på resultatet uppställs av den behöriga kontrollanten. Rapporten ska innehålla resultat från kontrollen, eventuella brister eller fel och förslag på åtgärder som behövs samt rekommendationer om tider för ny kontroll. Kommunen är skyldig att kontrollera att fastighetsägare följer reglerna.

Obligatorisk ventilationskontroll samt underhållsplan är viktig del av fastigheter som har mekaniska ventilationssystem. Det är en regel som infördes 2016 och innebär att fastighetsägare behöver upprätta en underhållsplan samt genomföra ventilationskontroller var tredje år, utfört av en behörig kontrollant. Underhållsplanen ska innehålla information om drift, skötsel och allergier samt grabbplan för om ventilationen ställer till problem. Rapporten från kontrollen ska innehålla resultat, brister/fel samt förslag på åtgärder. Utan en ventilationskontroll kan det uppstå allvarliga problem med inomhusluften vilket kan orsaka hälsorisker. Så ta detta på allvar och se till att din ventilation fungerar som den ska.

Lämna ett svar